Soorten hulpverlening

U kunt een beroep doen op Diaconaal Platform Leerdam als iemand in uw familie- of kennissenkring over onvoldoende hulp beschikt. De hulp die het platform biedt, is geen vervanging van professionele hulp. Wel een mogelijke aanvulling hierop of een (tijdelijke) overbrugging. Denk bijvoorbeeld aan acute hulp, in afwachting van professionele hulp.

Al uw hulpaanvragen behandelen we vertrouwelijk, en ook de hulpverlening is op basis van vertrouwelijkheid. Complexe hulpaanvragen laten we screenen door Stichting Bindkracht VHL.

Grofweg maakt het platform onderscheid in drie soorten hulpverlening, met elk hun eigen vragen en oplossingen:

  1. praktische hulp (waaronder administratieve hulp)
  2. langdurige hulp
  3. financiële hulp (stille hulp)