Praktische hulp

De praktische hulp die Diaconaal Platform Leerdam biedt, betreft meestal kortdurende hulp (indicatie vier tot zes weken).

Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor praktische hulp, zijn:

 • ongeval met lichamelijk letsel, tijdelijke beperking
 • bevalling/keizersnede
 • depressie
 • thuiskomst na operatie/ziekenhuisopname
 • overlijden gezinslid
 • aanvraag WMO (in afwachting van…)

Hulp die mogelijk verleend kan worden:

 • zorgen voor vervoer (naar bijvoorbeeld het ziekenhuis)
 • zorgen voor de warme maaltijd
 • boodschappen doen
 • verrichten huishoudelijke werkzaamheden
 • verrichten werkzaamheden in en om het huis
 • administratieve hulp ter voorkoming van financiële knelsituaties