Missie

De missie van Diaconaal Platform Leerdam is:

  • Vanuit het gebod God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, hebben we als Leerdamse kerken de opdracht om te zien naar onze naaste in nood. Binnen de eigen kerkelijke gemeenten, maar ook daarbuiten. Omzien naar elkaar. Helpen waar geen helper is.
  • We willen de zwakkeren in de samenleving versterken. En stem geven aan hen die zorg of hulp nodig hebben, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken.
  • We willen de sterkeren in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.