Langdurige hulp

Langdurige hulp duurt over het algemeen langer dan vier tot zes weken.

Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor langdurige hulp, zijn bijvoorbeeld:

  • eenzaamheid
  • lichamelijke beperking
  • problemen met mobiliteit
  • ziekte (chronisch/langdurig)
  • overbelaste mantelzorg

Hulp die we mogelijk kunnen verlenen:

  • periodiek bezoeken afleggen
  • mobiliteitsproblemen oplossen
  • boodschappen doen
  • ondersteuning bieden bij de mantelzorg