Doel

Het doel van Diaconaal Platform Leerdam verwoorden we -puntsgewijs- als volgt:

  • Met (beperkte) middelen en menskracht -waar mogelijk- hulp verlenen aan niet kerkelijk georiënteerde medemensen, die ondanks bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen. Ze kunnen in een knelsituatie een beroep op het platform doen. Als ze een kerkelijke binding hebben, verwijst het platform ze door naar de eigen diaconie.
  • Spreekbuis zijn vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën, met name richting de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg.
  • Samen met de Stichting Bindkracht VHL de krachten bundelen, kennis en kunde delen, en hulpvraag en hulpverlener samenbrengen.