Diaconaal Platform Leerdam van start

Op woensdag 25 mei 2016 is Diaconaal Platform Leerdam van start gegaan. Vanuit de opdracht God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, hebben elf kerken uit de gemeente Leerdam zich verenigd in het platform, met als doel hulp te bieden aan onze medemens/naaste in nood. Medemensen, met name van buiten de kerkelijke gemeenten, die ondanks bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen, en voor wie alle deuren gesloten lijken.

Diaconaal Platform Leerdam wil omzien naar elkaar, en helpen waar geen helper is.

Hervormde-Gemeente-Leerdam