Bestuur

Het Diaconaal Platform Leerdam is een stichting waarin een groot aantal kerken van de gemeente Leerdam vertegenwoordigd is. De diaconieën van deze kerken hebben elkaar gevonden in hun opdracht om te zien naar hun medemens in nood, zowel praktisch als financieel. De diaconieën hebben elk één lid afgevaardigd in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kiest het bestuur.

Het bestuur van Diaconaal Platform Leerdam bestaat uit de volgende vijf leden:

  1. Aart van Zandwijk, voorzitter
  2. Everard van den Bor, secretaris
  3. Arie Treur, penningmeester
  4. Ton van Genderen, lid
  5. Wim Roth, lid